Jak uniknąć dziedziczenia długów?

Chociaż dziedziczenie spadku na ogół oznacza przejęcie majątku, to jednak trzeba pamiętać, że spadek niekiedy może być obciążony długami. Wówczas możemy zdecydować się na odrzucenie spadku, zwłaszcza jeśli długi znacznie przewyższają jego wartość.

Chcąc uniknąć dziedziczenia długów należy w tym celu złożyć odpowiednie oświadczenie. Najwięcej osób składa oświadczenie związane z odrzuceniem spadku, ale istnieje też inna możliwość. Możemy bowiem przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – jest to nieco rzadsze i mniej powszechne rozwiązanie.

Gdy zależy nam na tym, by uniknąć odziedziczenia spadku z długami, musimy pamiętać, by specjalne oświadczenie złożyć w terminie sześciu miesięcy od chwili, w której dowiedzieliśmy się o śmierci spadkodawcy. Oczywiście wiele osób nie od razu wie, czy w skład spadku wchodzą wyłącznie aktywa czy pasywa. Jeśli jednak po upływie sześciu miesięcy nie złożymy stosownego oświadczenia, wówczas musimy liczyć się z tym, iż odziedziczymy spadek po zmarłej osobie wraz z długami, które będziemy musieli spłacać niestety z własnego majątku.

Złożenie oświadczenia o odrzucenie spadku automatycznie powoduje, że nie będziemy brani pod uwagę przy jego podziale. Oznacza to, że na nasze miejsce mogą wejść inne osoby, na przykład rodzeństwo zstępne. Jednak nasi bratankowie czy wnukowie nie zawsze będą zadowoleni z faktu odziedziczenia spadku z długami.

Jeśli chcemy wziąć pod uwagę dobro naszych krewnych, wówczas najlepszym rozwiązaniem wydaje się być przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że mamy możliwość spłacenia długów spadkodawcy, ale wyłącznie do wysokości aktywów spadkowych.

Niekiedy jednak zdarza się tak, iż długów jest naprawdę wiele i może nie być szans, by po ich spłacie mogło nam coś pozostać. Jeżeli nie chcemy samodzielnie zajmować się regulacją długów, wówczas znacznie korzystniej będzie odrzucić odziedziczony spadek. Także wtedy możemy chronić naszych krewnych przed przejęciem zadłużonego spadku – wystarczy, że zadbamy o to, by nasi bratankowie, wnukowie czy siostrzenice również złożyli stosowne oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Warto też mieć świadomość, że niekiedy spadek jest dziedziczony przez osoby niepełnoletnie. Małoletni nabywają spadek zawsze z dobrodziejstwem inwentarza (w tym celu nie muszą składać żadnego oświadczenia). Co więcej, jeśli spadkobierców jest więcej i chociaż jeden nabył spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to pozostali w postępowaniu spadkowym są traktowani na takich samych zasadach.

Inną możliwością uniknięcia dziedziczenia długów jest tak zwane zrzeczenie się dziedziczenia. Spadkobierca może zawrzeć umowę z przyszłym spadkodawcą, na podstawie której świadomie zrzeka się dziedziczenia po nim. Zrzeczenie takie może objąć również zstępnych zrzekającego się. Wówczas wszystkie osoby zostają wyłączone z dziedziczenia. Zrzeczenie się dziedziczenia można uchylić, ale wyłącznie poprzez umowę między zrzekającym się, a osobą, po której się zrzeczono się dziedziczenia.